Integritetspolicy

Vi på Purger Service bryr oss om dig och i den här integritetspolicyn beskriver vi hur behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna känna dig lugn och trygg. Den gäller när du använder våra tjänster eller på något sätt är i kontakt med oss.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

1.1 Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men uppgifter som IP-nummer eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig är också personuppgifter. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

1.2 Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Purger Service AB, organisationsnummer 556612–8558 på Wrangelsgatan 2B, 416 62 Göteborg är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges, och ansvarar för att den här behandlingen sker på lagligt och korrekt sätt.

1.3 Hur får Purger Service AB tag på dina personuppgifter?

• När du registrerar dig på Purger hemsida, www.purger.nu
• När du ringer kundtjänst bokar uppdrag och anger dina personuppgifter.
• När du skickar in mail med dina personuppgifter.

1.4 Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Purger Service AB behandlar de uppgifter som lämnas till oss, till exempel namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, adress, köphistorik och betalningsinformation och/eller annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

1.5 Varför behandlar Purger Service AB uppgifter om dig?

• För att fullgöra våra åtagande gentemot dig som kund
• För att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster
• För att hantera och administrera dina ärende/frågor till vår kundtjänst

1.6 När har Purger Service AB rätt att behandla dina personuppgifter?

Purger Service AB har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav från andra lagar och/eller förordningar. I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få utföra behandlingen. I de fall det blir aktuellt kommer du alltid få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

1.7 Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av behörig personal på Purger Service AB. Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av krav i andra lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

1.8 Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Purger Service AB värnar om din integritet. Därför arbetar vi ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

1.9 Vilka rättigheter har du som registrerad?

Rätt till tillgång: På Purger Service AB är vi alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära ut ett registerutdrag. Det är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, därför ska din begäran vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgifter om namn och personuppgifter.

Rätt till rättelse: Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta Purger Service AB och begära att få dem rättade.

Rätt att bli bortglömd: Du kan begära att Purger Service AB raderar dina person-uppgifter utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kommer Purger Service AB inte att kunna radera dina personuppgifter om det finns pågående ärende.

Rätt att göra invändningar: Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos Purger Service AB.

Rätt till dataportabilitet: Om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiskt och antingen har ett avtal eller ett samtycke som rättslig grund, har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Purger Service AB.

1.10 Vem kontaktar jag vid frågor?

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Purger Service AB
info@purger.nu

Den här integritetspolicyn gäller från och med 20180525 och ersätter alla tidigare versioner av integritetspolicyn

Kontakt

mail

Purger Service AB
Wrangelsgatan 2b
416 62 Göteborg
Tel: 031-457 007

Vardagar kontorstid 8.00-16.30
Tillbaka till Startsidan
E-post: info@purger.nu