Miljöpolicy

  • Det bästa sättet att slipa problem med farliga ämnen är att aldrig släppa in dem im verksamheten. Det säkerställer vi genom att anlita leverantörer som har god kontroll på material och kemikalier. För oss är det viktigt att miljöarbetet tar utgångspunkt i våra kunders krav och önskningar.
  • Skapa förutsättningar för ett personligt ansvar och engagemang hos alla medarbetare genom information och aktiv medverkan i miljöarbetet.
  • Välja våra leverantörer med hänsyn till miljön för att vi är miljödiplomerade fr.o.m. januari 2005.

Miljödiplom

Under april hade företaget miljörevision av Struktur hb på uppdrag av Göteborgs Stad, Miljöförvaltningen.

Sammanfattning från revisionen

”Purger Service har god kännedom om den egna verksamheten och dess miljöpåverkan.
Företaget har ett väl fungerande ledningssystem och det råder god ordning och reda.
Av dessa skäl tilldelas Purger Service ett diplom med tre års intervall mellan revisionerna.
Under mellanåren ska företaget skicka in en miljöberättelse och en miljöplan”

Vi på Purger Service känner oss mycket nöjda med detta och att vi arbetar miljömedvetet.
Silvio Himvall
VD

Miljöpolicy för Purger Service AB

Purger Service AB, är ett städbolag med mångårig erfarenhet av städbranschen. Genom ett komplett lokalvårdsprogram anpassar vi oss efter kundens behov och skräddarsyr prisvärda och flexibla lösningar inom kontorsstädning, hemstädning, golvvård, fönsterputs, möbeltvätt, byggstädning, trappstädning och flyttstädning.

Vi ska i så stor utsträckning som möjligt:

  • Köpa in miljömärkta kemikalier samt välja koncentrerade produkter och följa doseringsanvisningarna.
  • Sortera vårt avfall från kontor och lager.
  • Kontinuerligt utbilda företagets personal i kemikaliehantering och miljöeffektivt städande och aktivt söka ny kunskap för att nå ständig förbättring.
  • Uppmuntra personalen att välja miljöanpassade transportalternativ till arbetet samt att samordna städningar inom ett område till samma dag.
  • Följa gällande lagstiftning.
  • Erbjuda miljöanpassade städalternativ till kunderna.

2014-04-16
Silvio Himvall
VD