Strategi & mål

Strategi

För att nå dom uppställda målen arbetar Purger Service aktivt med att utveckla verksamheten
enligt följande:

 • Fördjupa relationerna med kunder och vara en bra partner.
 • Erövra nya kunder till följd av rekommendationer.
 • Konkurrenskraftiga priser.
 • Fokusera på kundens behov och skapa varaktiga kundrelationer.
 • Lokalt anpassad till respektive marknad och kund.
 • Flexibel och snabb.
 • Kostnads effektiv.
 • Varje medarbetare skall vara ansvarig för och förstå vikten av, rätt kvalitet.

Mål

 • Erfarenhet – Det ger oss en vidare referensram.
 • Engagemang – Grunden till allt, vårt viktigaste konkurrensmedel.
 • Nyfikenhet – Viljan att titta bakom nästa hörn.
 • Stärka vår position som städfirma.
 • Purger Service`s fyra målområden ligger fast.
  • Nöjda kunder
  • Lönsamhet
  • Personal som trivs
  • Förnyelse
 • Purger Service skall bibehålla och vidareutveckla förtroendefulla och långvariga relationer med kunderna. Kunderna skall känna tillfredsställelse och trygghet i samarbetet med oss.