Vår vision

  • Purger Service skall vara kundens första val inom städ och underhåll av lokaler.
  • Betydande kunskap om kundens behov och hur dessa kan tillgodoses och vidareutvecklas med konkurrenskraftiga lösningar.